Frågor & Svar

Här finns information som kan vara till nytta för er resa. Om ni inte finner svar på er fråga här kan ni skicka e-post till [email protected] eller ringa till 0411-558725.

Det står att Nordic Travel har debiterat mitt kort, varför? Vi ansvarar för betalningar på många olika hemsidor där vi sköter onlinebokningen. Så det kan tex vara att ni besökt Tosselilla, bokat något på en Turistbyrås hemsida, eller varit inne på en Turistbyrå och bokat ett boende, ni kan ha varit på ett evenemang och mycket mer där betalningen gått genom oss.

Vem är ansvarig? Nordic Travel, ansvarar i sin egenskap av paketresearrangör enligt Lag om Paketresor för de arrangemang, som beskrivits, och för vilka resedokument ställts ut i arrangörens namn.

När blir min bokning bindande? Bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftas muntligen eller skriftligen.

Vad, när och till vem skall jag betala? Du skall betala publicerat pris för arrangemanget plus eller minus sådana ändringar av skatter och transportkostnader, som inträffat efter programmets tryckning. Tidpunkt och mottagare av betalning framgår av Särskilda Villkor.

Vad händer om jag inte betalar i tid? Du riskerar att resan avbokas och kan bli debiterad för avbokningsavgifter.

Hur hittar jag till mitt boende? På din hotellvoucher får du vägbeskrivning till hotellet.

Vilka tider gäller för in och utcheckning? Normal incheckning är 15.00, men beroende på tillgång kan man oftast få checka in tidigare. Samma sak gäller utcheckning som oftast är 11.00 eller 12.00.

Har jag garanterade starttider på golfbanorna? Ja, tiderna, som är bokningsbara, är inlagda av respektive golfklubb/bana och klubben garanterar bokad tid.

Vilket handicap gäller för spel på banan? Handicapgräns för spel anges i informationstexten om respektive bana. Kontroll av hcp-gräns sker vid start. Om man på grund av inkorrekt lämnat hcp. ej ges möjlighet att spela återbetalas inte greenfee-avgiften.

Hur hittar jag till golfbanorna/aktiviteterna? På voucher finns vägbeskrivning till golfbanor/aktiviteter.
Färdhandlingar Efter genomförd bokning erhåller man bokningsnummer och en bekräftelse via e-post. När betalningen är korrekt genomförd, skickas bekräftelse på detta samt vouchers för hotell, golf och eventuella extra arrangemang.

Vad ingår i min bokning? I anslutning finns det beskrivet vad som ingår i respektive paket.

Vad gäller om jag vill avboka? Du kan avboka muntligen eller skriftligen till den som tog emot din bokning.
Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av Särskilda Villkor. Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor. Observera att ändring av ankomst- eller avresedag räknas som avbokning.

Vad gäller om jag bara vill ändra något? Om möjlighet finns att ändra delar av paketresan, framgår detta av Särskilda Villkor. Du har rätt att överlåta paketresan till någon, som uppfyller de ev. villkor som uppställts för att få delta i resan, om du meddelar detta till bokningsstället senast vid den tidpunkt som framgår av Särskilda Villkor.

Men om det händer mig något? Om prisuppgift lämnas under Särskilda Villkor, kan du skydda dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. Detta innebär att du kan avboka utan annan avgift än en expeditionsavgift på högst 5% av resans pris, dock högst 200 kr, om följande inträffar: a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar dig själv make/maka, sambo, dina eller dennes/dennas föräldrar, barn syskon eller medresenär. b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade, och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Vid sjukdom eller olycksfall måste arrangörens sjukintygsformulär användas. Intyg bör sändas till arrangören snarast möjligt, dock senast 14 dagar efter avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas ej. Vad händer om något går snett? Om hela eller delar av din paketresa inte kan levereras enligt färdhandlingarna eller om inget ersättningsarrangemang, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell i samma klass och motsvarande läge) kan ordnas, så har du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det du betalat med avdrag för värdet av de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om det blir något fel efter avresan, försök att få detta rättat på platsen (t.ex. hotellet). Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till bokningsstället. Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas snarast möjligt och senast 2 månader efter hemkomsten, om inte synnerliga skäl föreligger för en senare hantering av ärendet.

Vad händer om vi inte kommer överens? Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm.